Ipsos sætter fokus på generation XXL – Hvordan forholder I jer som virksomhed produktivt til den globale XXL-tendens?

29-11-2012

 

Ipsos tager i en ny rapport et grundigt kig på overvægt – et af de betydeligste sundhedsproblemer, som verden står overfor i dag. Den globale fedme-epidemi er ikke til at komme uden om og har store konsekvenser for forbrugeradfærd, både nu og i fremtiden. Derfor har Ipsos undersøgt, hvordan virksomheder bedst kan navigere i det mulighedsfelt som fænomenet udgør, og vi vil meget gerne have lov til at dele vores viden med jer...

 


Problemstillingen er relevant for os alle
Der foregår i disse tider et seismisk, socialt skift henimod en verden, hvor det er normalt IKKE at have et godt helbred. På globalt plan dør flere af fedmerelaterede sygdomme end af sult og fejlernæring.

På verdensplan er der 1,4 mia. overvægtige og 500 mio. stærkt overvægtige, og mens fedme ikke er noget nyt fænomen i vesten, så er dens frekvens nu også i hurtig vækst i fremspirende markeder rundt om i verden, hvad der i sandhed gør problemet globalt.

XXL-tendensen påvirker alle facetter af hverdagslivet, og modsat hvad mange tror, er det ikke et endimensionelt fænomen med primær relevans for fødevare- og velfærdsindustrien. Det er svært at forestille sig en branche eller produktkategori, der ikke påvirkes, og XXL-spørgsmålet bør i dag være højt på dagsordenen i enhver virksomhed.
 

Positioner jer som en positiv kraft! – Vær innovative og udnyt mulighedsfeltet!
Et vigtigt punkt i rapporten er, at påpege hvordan innovative virksomheder kan og bør bruge viden om XXL-generationen i udviklingen af nye brand-kommunikations-strategier, C.S.R. programmer og i produktudvikling. XXL-tankesættet bør være et fast referencepunkt i alle virksomhedens berøringsflader med forbrugeren.
 

Eksempel: Sunde Apps til den ”appificerede” forbruger
Rapporten peger blandt andet på det faktum at markedet for Mobile Health produkter er i hastig vækst, og at den nuværende forsyning af sundheds-relaterede apps er yderst fragmenteret og udifferentieret – her viser sig en mulighed for, at en virksomhed kan positionere sig selv som ekspert og skabe de-facto apps i denne sektor.

Med en solid viden om XXL-tankesættet og om årsagerne og holdningerne til overvægt, kan I som virksomhed aktivt bruge problemstillingen i jeres salgs- og kommunikationsstrategier.
 

Er I interesseret i at læse mere om, hvordan I kan forholde jer produktivt til XXL-tendensen? Så kontakt os og få sendt rapporten. Den har fokus på følgende punkter:

  • “Obesity is the new normal”.
  • To grunde til hvorfor problemstillingen burde være på ALLE virksomheders marketingsagenda.
  • Årsagerne til fedme og overvægt.
  • Hvem får skylden?
  • At forstå adfærden og det bagvedliggende tankesæt.
  • Implikationer for kommunikationsstrategier.
  • Praktiske konsekvenser og produkt implikationer.
  • Den Digitale Mulighed – redskaber og potentielle løsninger.